Kategória: Vzdelávanie


Medicína a 3D tlač

Počítačové hry a sci-fi filmy nám často podsúvajú obraz o jednoduchej náhrade ľudského orgánu či časti ľudského tela. Vývoj 3D tlače pomaly premieňa túto myšlienku na vedecký fakt. V súčasnosti sa 3D tlačené anatomické modely vytvorené z pacientovej počítačovej tomografie (CT), zobrazovania magnetickou rezonanciou (MRI) používajú na vzdelávanie, ale aj na plánovanie zložitých postupov pri …
Kategórie: Vzdelávanie
máj 16, 2019

3D tlač dnes – ako sme ďaleko?

Budúcnosť je tu. To je to, čo môžeme povedať o 3D tlači a jej vplyvu na ľudské životy dnes. Aj počas toho, ako čítate tento článok, 3D tlačiarne vytvárajú stále nové a nové prototypy a tvary. Dnes sú aplikované v obrovskom spektre priemyselných činností až po zdravotnú starostlivosť. Proroci tvrdia, že hodnota tohto typu tlačovej …
Kategórie: Vzdelávanie
máj 6, 2019

Ako vybrať (prvú) 3D tlačiareň

3D tlačiarne zažívajú posledné obdobie skutočný boom. Zorientovať sa však v širokej ponuke nemusí byť jednoduché. Pripravili sme pre Vás pár základných tipov, na čo sa zamerať pri výbere svojej, nielen prvej 3D tlačiarne. Na to, ktoré vlastnosti by 3D tlačiareň mala mať sa pozrieme nabudúce. Dnešným článkom by sme chceli úplným laikom a záujemcom …
Kategórie: Vzdelávanie
apríl 30, 2019

Ako 3D tlač zmení nakupovanie a obchod naveky

Posledné obdobie sa čím ďalej tým viac v médiach objavuje výraz 3D tlač a 3D tlačiarne. O týchto pojmoch média píšu ako o fascinujúcom procese vytvárania fyzických objektov z digitálnych plánov. Napriek tomu, že odporcovia 3D tlač zatracujú, čím ďalej tým viac sa rozpráva o profesiách, ktoré už 3D tlač začleňujú do svojich operácií – …
Kategórie: Vzdelávanie
apríl 20, 2019

3D tlačiarne kedysi a dnes

Pojem 3D tlač sa prvýkrát objavil v druhej polovici 20. storočia, konkrétne v roku 1984, kedy bol patentovaný výraz “stereolitografia”. Trojrozmerná tlačiareň, čiže 3D tlačiareň, je zariadenie, ktoré Vám umožní vytvoriť 3D produkt na základe digitálnych dát.   Princíp fungovania 3D tlačiarne je relatívne jednoduchý. Objekt vzniká postupným nanášaním a následným spájaním materiálu po vrstvách …
Kategórie: Vzdelávanie
apríl 11, 2019

Čo je to 3D skener?

3D skenery majú jednoznačne miesto v priemysle. Posledných pár rokov sa však dostávajú často aj do našich domácností a dávajú mnohým veciam digitálnu podobu. 3D skener je zariadenie, ktoré na základe zosnímaných dát dokáže vytvoriť trojrozmerný digitálny model. Ak by sme chceli 3D skenery rozdeliť, delia sa na kontaktné a bezkontaktné 3D skenery. Bezkontaktné 3D …
Kategórie: Vzdelávanie
apríl 4, 2019

Postprocesing FDM vs. SLA vs. SLS

Aj keď dnes existujú mnohé technológie 3D tlače, všetky majú niečo spoločné – postprocesing. Pozrime sa bližšie na to, aké kroky treba podniknúť v prípade každej technológie a ako časovo náročné sú tieto procesy skutočne. FDM Existuje niekoľko vecí, ktoré je potrebné urobiť po tlači s FDM tlačiarňou. Po prvé, musíte odstrániť podporné konštrukcie. Existuje …
Kategórie: Vzdelávanie
október 15, 2018

5 mýtov o práci s SLS prachom

3D tlač je relatívne nová technológia a preto so sebou prináša veľa nových otázok. Ľudia si nie sú istý ako funguje, či je bezpečná alebo čo obnáša. Nedostatok informácií často vedie k tomu veriť nepravdivým informáciám a tak považovať 3D tlač za ťažkopádnu a nebezpečnú. V prípade SLS metódy tlače používanej pre spekanie polyamidu laserom …
Kategórie: Vzdelávanie
marec 8, 2018

Zvládne 3D tlač aj závit? [prípadová štúdia]

V poslednej dobe pomerne často kladená otázka, ktorá zaujíma technicky zdatné osoby zväčša zo strojárskeho a automobilového sektoru. Táto otázka je prirodzená, keďže skrutkové spoje patria medzi najrozšírenejší spôsob spájania súčiastok s nespornými výhodami ako je rozoberateľnosť, jednoduchosť použitia, pevnosť a životnosť spoja. Aditívna výroba technológiou FDM má svoje obmedzenia, ale taktiež prináša nové možnosti, ktoré konvenčná výroba neponúka. Poďme sa teda pozrieť bližšie na túto problematiku a rozoberme si jednotlivé možnosti vytvorenia skrutkového spoja za pomoci 3D tlače.
Kategórie: Prípadové Štúdie, Vzdelávanie
marec 17, 2015
Fotka trojrozmernej tlačiarne M200 v kancelárii na stole.

Čo ponúka 3D tlač pre firmy a ich biznis? [prípadová štúdia]

V poslednom období zažíva tech­no­ló­gia troj­roz­mer­nej tla­če obrovský boom a jej dôveryhodnosť rastie aj v podnikateľskom sektore. Re­dak­cia webo­vé­ho ma­ga­zí­nu Tech Pre Re­search sa za­me­ra­la na to, ako mô­že byť aditívna výroba uži­toč­ná pre fi­rem­né pros­tre­die, a vy­ko­na­la glo­bál­ny pries­kum me­dzi pod­nik­mi na túto té­mu. Z ich reportu je zrejmé, že tech­no­ló­giu 3D tla­če vy­uží­va v rám­ci svoj­ho biz­ni­su len má­lo fi­riem (ho­ci to­to čís­lo nie je vôbec za­ned­ba­teľ­né a ide o 12 %), ale znač­né množ­stvo ju zva­žu­je. Konkrét­ne 19 % po­čí­ta s jej na­sa­de­ním do 12 me­sia­cov a ďal­ších 29 % ju už zva­žu­je, aj keď eš­te ne­má kon­krét­ne plá­ny na jej im­ple­men­tá­ciu.
Kategórie: Prípadové Štúdie, Vzdelávanie
október 9, 2014