Zákazková 3D tlač


Vďaka neustálemu vzdelávaniu a komplexnosti služieb sa nám v relatívne krátkej dobe podarilo a darí promptne reagovať na požiadavky našich zákazníkov, zväčša z priemyselného sektoru. Technológia rapid prototyping im pomáha urýchliť proces vývoja produktov a umožňuje získať strategickú výhodu na trhu za minimálne náklady. Špecializujeme sa najmä na technológie Fused Deposition Modeling (FDM), Stereolithography (SLA) a Selective Laser Sintering (SLS).

 
 

Fused Deposition Modeling (FDM)

Kombinácia vysokej kvality a zároveň dostupnej ceny výtlačkov je umožnená unikátnymi zariadeniami Zortrax, Omni3D alebo BCN3D v spojení s kompatibilnými termoplastickými materiálmi. Vytlačené modely sa dajú spájať, kolorovať, prípadne vyhladzovať zariadením APPOLER, všetko záleží na požiadavkách zadávateľa.

 

Charakteristika

Základným princípom tejto technológie je vytláčanie termoplastického materiálu cez trysku, ktorá vykresľuje model v troch osiach. Charakteristickým znakom je nutnosť vytvárania podporných štruktúr pre prevísajúce časti modelu. Tie sa následne odstraňujú mechanicky alebo rozpustením vo vode či iných médiách.

 

Materiály a Aplikácie

K dispozícii je najširšia ponuka materiálov na báze termoplastu. Ide o dobre známe materiály ako ABS, PC, PLA, Nylon, TPU 95A, HIPS, PETG a ďalšie, pre najrôznejšie aplikácie od prototypovania až po sériovú výrobu funkčných dielov.

 

 

Fused Deposition Modeling (FDM)

Stereolithography (SLA)

Neuveriteľná kvalita povrchu tlačených dielcov vytlačených na 3D tlačiarňach Peopoly, Zortrax INKSPIRE alebo Formlabs Form3 je zárukou spokojnosti každého zákazníka z rôznych odvetví. Ide však o finančne náročnejšiu technológiu v porovnaní s FDM. Vytlačené modely sa taktiež dajú spájať, kolorovať alebo vyleštiť pre dosiahnutie vzhľadu číreho skla.

 

Charakteristika

Postupné vytvrdzovanie tekutých fotocitlivých živíc za pôsobenia UV svetla v podobe tenkého laserového lúča alebo projektoru. Charakteristickým znakom je taktiež nutnosť tvorby podporných štruktúr a dodatočné vytvrdzovanie dielcov v UV komore pre dosiahnutie optimálnych mechanických vlastností modelu.

 

Materiály a Aplikácie

Široké portfólio materiálov Zortrax, 3D Systems a Peopoly od flexibilných až po biokompatibilné živice umožňuje použitie modelov pre najrôznejšie aplikácie od prototypovania, cez výrobu zubných mostíkov až po sériovú výrobu reklamných predmetov.

 

 

Stereolithography (SLA)

Selective Laser Sintering (SLS)

Rozmerovo presné a extrémne odolné modely do veľkosti 650 x 350 x 550 mm v cenovej relácii niekde medzi technológiami FDM a SLA. Modely vytlačené na zariadení EOSINT P396 alebo Sinterit LISA X majú jemne zrnitý biely alebo čierny povrch a dajú sa dodatočne kolorovať, brúsiť, prípadne inak povrchovo upravovať.

 

Charakteristika

Laserové spekanie využíva špeciálny polyamidový prášok, ktorý je nanášaný v tenkej vrstve valcom na stôl v komore vyplnenej dusíkom. Následne laserový lúč vykreslí a spečie jednotlivé vrstvy až do vytvorenia modelu. V tomto prípade nie sú potrebné podporné štruktúry, avšak modely sa musia dodatočne začisťovať.

 

Materiály a Aplikácie

Ide najmä o polyamid PA12, PA11 alebo gumenné TPU materiály Sinterit a tiež biely PA2200 od spoločnosti EOS alebo čierny PA12 od HP(MJF), ktorý sa vyznačuje mechanickou odolnosťou aj pri tvarovo náročných modeloch pre najrôznejšie aplikácie od prototypovania až po sériovú výrobu v automobilovom a strojárenskom priemysle.

 

 

Selective Laser Sintering (SLS)