3D tlačiarne


3D tlačiarne sú dostupnejšie, presnejšie a spoľahlivejšie ako kedykoľvek predtým

 

3D tlačiareň je zariadenie, ktoré dokáže vytvoriť trojrozmerný objekt na základe digitálnych 3D dát. Vytvorenie 3D tlačeného objektu sa dosiahne pomocou postupného ukladania vrstiev materiálu, až do finálnej podoby objektu. V súčasnosti je využitie 3D tlače rozdelené do niekoľkých oblastí a to hlavne na základe použitej technológie a materiálu. Aditívna výroba má najmenej technologických a tvarových obmedzení v porovnaní s ostatnými výrobnými technológiami a to prináša nové možnosti a výhody pre spoločnosti, ktoré si túto výrobu osvojili.