Vytlačiť


Poznámky

  • V prípade väčšieho množstva modelov použite kompresiu do formátu rar alebo zip.
  • Model môže byť vo formátoch .stl, .obj, .step, .3dm a iných.
  • Správnosť Vašich modelov potvrdíme po kontrole

 

Časté otázky a odpovede o 3D tlači a 3D skenovaní

 

3D tlačiareň je zariadenie, ktoré dokáže vytvoriť trojrozmerný objekt na základe digitálnych 3D dát. Vytvorenie 3D tlačeného objektu sa dosiahne pomocou postupného ukladania vrstiev materiálu, až do finálnej podoby objektu. V súčasnosti je využitie 3D tlače rozdelené do niekoľkých oblastí a to hlavne na základe použitej technológie a materiálu. Aditívna výroba má najmenej technologických a tvarových obmedzení v porovnaní s ostatnými výrobnými technológiami a to prináša nové možnosti a výhody pre spoločnosti, ktoré si túto výrobu osvojili.

V našj výrobe disponujeme klasickou strunovou LPD/FDM/FFF technológiou do rozmeru až 50x50x50 cm s aktívne vyhrievanou komorou pre minimálne krútenie pokročilých materiálov. Táto technológia je najlacnejšia, najrýchlejšia s veľkou variabilitou materiálov a farieb a diely sú pripravené okamžite na použitie. Pre čo najpresnejšiu a najdetailnejšiu tlač zvoľte technológiu MSLA, kde sa model tvorí osvitom svetlo-citlivou živicou. Modely po tlači sa musia očistiť v ultrazvukovej čističke s IPA pre odstránenie zvyšku materiálu a následne vytvrdiť v UV komore. Tieto diely sú veľmi detailné, avšak krehkejšie. Pre zachovanie mechanických vlastností a výbornej kvality povrchu a detailov, zvoľte SLS technológiu, kde sa objekt tvorí laserovým spekaním nylonového, alebo TPU/TPE prachu. Výhodou tejto technológie je absencia potreby používať podpory pre previsy a tak je vhodná na mechanické dielce aj komplikovaných tvarov, vnútorných dutín, a môžu byť použité ako finálne dielce zastupujúce vstrekolisované súčiastky.

3D modely môžete zaslať v zásade v akomkoľvek formáte, či už polygonálnom ako sú *.STL, *.OBJ, *.PLY. Alebo priamo v CAD parametrických formátoch ako *.STP, *.IGS. Avšak bežne si poradíme s akýmkoľvek 3D formátom. Pri exportovaní do polygonálnych formátov si dajte prosím pozor na výstupnú kvalitu modelu, teda jeho rozlíšenie by malo rozumne korešpondovať s veľkosťou dát a tvarovej zložitosti objektu.

3D model Vám vieme vytvoriť buď z Vášho výkresu, náčrtu, alebo vieme diel 3D skenovať a vytvoriť z neho model pre 3D tlač. Takisto máme bohaté skúsenosti s úpravou a optimalizáciou dát pre 3D tlač, takže sa na nás neváhajte obrátiť.

To záleží na zvolenej technológii, materiále, veľkosti objektu, požadovanej kvality a pod. Pre jednoduchosť sme pre Vás pripravili jednoduchú kalkulačku pre bežné strunové technológie LPD/FDM/FFF, pre väčšie série, špeciálne požiadavky a iné technológie nás prosím kontaktujte. Čo sa dodania týka, disponujeme niekoľkými tlačiarňami, takže dodanie bežných výtlačkov je v priebehu pár dní prostredníctvom Expres Kuriéra do 24h v rámci SR.

Vo všeobecnosti by sa dalo povedať o presnosti cca +/- 0,15% až +/- 0,3% podľa zvolenej technológie. Výhodou 3D tlače je, že sa parametre tlače dajú rýchlo iterovať a tým odstrániť veľmi rýchlo nepresnosti, ktoré môžu vzniknúť.

3D skener je zariadenie umožňujúce zachytenie objektu alebo prostredia v reálnom svete na zhromažďovanie údajov o jeho tvare a prípadne jeho vzhľade napr. farbe o počítaču. Nami ponúkané 3D skenovanie je proces získania 3D dát pomocou optického bezdotykového merania. Výstupom skeneru je spravidla polygonálny objekt, teda objekt, ktorý sa skladá z množstva (tisíce až milióny) malých trojuholníkov.

Objekty skenujeme v závislosti na ich veľkosti a potrebnom použití skenu samotného. Menšie predmety do cca 50 cm skenujeme s otočným automatickým stolom, kedy dokážeme objekt rýchlo 3D skenovať s presnosťou na cca 0,05 mm s vysokým rozlíšením. Pre väčšie predmety používame ručné 3D skenery, ktoré jednoducho a rýchlo skenujú predmety, ktoré nie je možné umiestniť na otočný stôl so zníženou presnosťou a rozlíšením na max. cca 0,2 mm.

Bez dodatočných úprav sa dajú skenovať všetky predmety ktoré nie sú čierne, lesklé a transparentné. Takéto objekty je nutné zmatnieť kvôli dosiahnutiu optimálnemu odrazu svetla spať do kamier skeneru. Na toto používame už takmer výhradne samomiznúce spreje Aesub Blue. Čo sa týka veľkosti skenovaných objektov, dokážeme naskenovať predmety od cca 3 cm do cca 4 metrov.

Áno, po pripojení ďalšej RGB kamery do voľného slotu skeneru je možné skenovať aj farebne. To nájde využitie pri digitalizácii objektov, ale aj v hernom alebo umeleckom priemysle. Občas sa dá využiť farebná kamera aj v móde zarovnania 3D skenov pomocou farebnej textúry pri geometricky jednoduchých objektoch.

Surovým výstupným formátom skeneru je mračno bodov v priestore, vo formáte *.ASC. Tieto dáta sa následne zlučujú a exportujú do zhlukov trojuholníkových polygónov, čím z nich vznikajú bežné formáty ako *.STL, *.OBJ, *.PLY.

Do takéhoto modelu nie je možné robiť väčšie úpravy ako napríklad zrazenie hrán, extrudovanie povrchov, dier a podobne (dá sa však napr. vyhladiť, zredukovať množstvo polygónov, rozrezať ho a pod.). Reverzné inžinierstvo sa nazýva inverzný inžiniersky postup, založený na modernej teórii dizajnu, metódach a meracích technológiách, kedy sa transformuje napríklad naskenovaný 3D model výrobku (polygonálny model) na inžiniersky model a koncepčný model (parametrický model) pomocou CAD softvéru, aplikáciou skúseností z dizajnu a realizuje sa redizajn a znovuvytvorenie modelu založenom na existujúcej konštrukcii.