Zákazkové 3D skenovanie


V rámci rozšírenia nášho portfólia ponúkaných služieb, sme pre Vás zaradili do ponuky aj zákazkové 3D skenovanie rôznych objektov. Skenujeme pomocou moderných ručných skenerov Shining3D spolu s automatizovným rotačným stolom so zaťažením do 5kg a rozmeru objektu do 50cm, pre maximálnu presnosť až do 0,04mm. Väčšie predmety až do niekoľkých metrov, dokážeme oskenovať pomocou statívu a referenčných bodov, alebo, ak nie je potrebná maximálna presnosť skeneru, dokážeme skenovať až do presnosti 0,1mm veľmi rýchlo z ruky. 3D skenovanie tak nájde využitie v rôznych oblastiach a aplikáciach.

 
 

Inšpekčná analýza

S rozvojom vedy a techniky a urýchlením a zautomatizovaním výroby sú vo veľa dieloch použité zložité, komplexné, zakrivené plochy. Vyžaduje sa tak vysoká presnosť od dizajnérov, ale je aj ťažké kontrolovať takéto zložité zakrivené povrchy pomocou tradičných meracích nástrojov.
 
V súčasnosti sa v modernom spracovateľskom priemysle používajú rôzne materiály, ako sú mäkké a ľahko deformované materiály a teda je zložité, až nereálne zmerať ich napríklad metódou konktaktného merania, takže je potrebná alternatívna metóda.
 
Technológia kontroly pomocou 3D skenovania je plnohodnotná technológia, ktorej základnou metódou je skenovať lokálnu alebo celú časť objektov, ktoré majú byť skontrolované, získať údaje o výskyte 3D bodov a potom ich porovnať s výkresom CAD. Na základe takýchto nameraných dát môžete získať protokol o inšpekčnej analýze, kde sú napríklad odchýlky vyznačené farebne a tak pôsobí takáto správa o kontrole veľmi intuitívne.

 

Inšpekčná kontrola

Reverzné inžinierstvo

Reverzné inžinierstvo alebo reverzný dizajn sa tiež nazýva inverzný inžiniersky postup, založený na modernej teórii dizajnu, metódach a meracích technológiách, kedy sa transformuje napríklad naskenovaný 3D model výrobku (polygonálny model) na inžiniersky model a koncepčný model (parametrický model) pomocou CAD softvéru, aplikáciou skúseností z dizajnu a realizuje sa redizajn a znovuvytvorenie modelu založenom na existujúcej konštrukcii.
 
Podľa štatistík môže skrátiť vývojový cyklus modelovania výrobku o viac ako 40%, keď sa reverzné inžiniersto používa ako dôležitá metóda počas vývoja produktu.
 
Reverzný dizajn je kľúčovým krokom v reverznom inžinierstve. Dizajnéri získajú 3D digitálny model aktuálneho produktu, procesný vzorový povrch produktu (3D zber údajov, 3D spracovanie dát). Tak môžu návrhári využiť softvér na tvorbu CAD modelov, analýzu dát, redesign, CNC programovanie, a pod.

 

Reverzne inžinierstvo

3D tlač a prototyping

3D skener je zariadenie, ktoré analyzuje a zachytáva geometriu a farby fyzických objektov a premieňa ich na digitálne 3D modely. Proces skenovania zhromažďuje vzorkovacie body z povrchu objektu a generuje svoj geometrický tvar extrapoláciou. Existuje veľa rôznych technológií 3D skenovania a každý z nich prichádza s vlastnými výhodami, obmedzeniami a nákladmi.
 
Všetky fázy dizajnu produktu, od koncepcie až po výrobu, môžu profitovať z kombinácie workflow 3D skenovania a tlače. Tento proces môže znížiť počet konštrukčných iterácií a čas medzi jednotlivými fázami, čím sa znižujú celkové náklady na každý prototyp.

 

Od 3D skenu k 3D tlači