3D skenery


Čo je to 3D skener?

3D skener je zobrazovacie zariadenie, ktoré zbiera a meria vzdialenosti bodov od skutočného objektu a prevádza ich do virtuálneho trojrozmerného objektu. 3D skenery sa používajú na vytváranie a digitalizáciu fyzických objektov. Medzi hlavné aplikácie trojrozmerného skenovania patrí reverzné inžinierstvo, inšpekčné analýzy, prototypovanie, architektonické a priemyselné modelovanie, lekárske zobrazovanie a modelovanie zdravotníckych zariadení. Optické trojrozmerné skenery používajú fotografické, stereoskopické kamery, lasery alebo štruktúrované alebo modulované svetlo. Pre získanie dobrého skenu z optického skeneru si často vyžaduje veľa uhlov a pohľadov.