3D tlačiarne kedysi a dnes [vzdelávanie]


Pojem 3D tlač sa prvýkrát objavil v druhej polovici 20. storočia, konkrétne v roku 1984, kedy bol patentovaný výraz “stereolitografia”. Trojrozmerná tlačiareň, čiže 3D tlačiareň, je zariadenie, ktoré Vám umožní vytvoriť 3D produkt na základe digitálnych dát.

 

Princíp fungovania 3D tlačiarne je relatívne jednoduchý. Objekt vzniká postupným nanášaním a následným spájaním materiálu po vrstvách za vysokej teploty. Aby ste mohli použiť 3D tlačiareň doma, potrebujete v prvom rade 3D tlačiareň podľa Vami zvolenej preferencie. Následne potrebujete softvér, ktorý s ňou dokáže plnohodnotne komunikovať. Aby ste vytlačili konkrétny produkt na 3D tlačiarni, potrebujete vytvoriť predlohu. Požadovaný objekt si musíte naskenovať, prípadne použiť fotoaparát a vytvoriť steroskopický obraz. Druhou možnosťou je produkt si ručne nakresliť v niektorom z grafických programov. Dnes je však množstvo hotových predlôh na internete, čo Vám môže byť inšpiráciou pri tvorení.

 

3D tlačiarne sa dnes používajú ako na vytváranie prototypov v priemysle tak aj na sériovú výrobu komponentov. Medzi obrovské výhody patrí aj fakt, že pri 3D tlači vzniká len minimálny odpad. Ďalším benefitom 3D tlače je možnosť vytvoriť objekt, ktorý nie je možné vytvoriť klasickými technológiami – napríklad obrábaním.

 

3D tlačiarne sa odlišujú viacerými parametrami. Primárne je to ten, aký veľký model na nej môžete vytlačiť. Ako ďalší parameter dôležitý pri rozlišovaní typov 3D tlačiarní je rýchlosť tlače, jej jemnosť a počet dýz, čiže počet farieb, v ktorých môžete tlačiť naraz. V domácom prostredí sa poväčšine používa súčasne jedna farba. Ak vymeníte náplň, môžete pokračovať v inej farbe. Na to, aby 3D tlačiareň mohla fungovať, potrebuje materiál. Na trhu je dnes dostatok značiek a veľkostí balení materiálu. Opäť si však treba dať pozor na to, aby dané balenie materiálu bolo kompatibilné s Vašim typom 3D tlačiarne.

 

S rozširovaním a zdokonaľovaním technológie 3D tlače sa otvárajú nekonečné možnosti. Nielen v strojárskom priemysle, ale aj v medicíne má 3D tlač svoje miesto. Tento pojem sa nazýva “bioprinting”. Vedci veria, že v budúcnosti sa stane bežným vytlačenie náhrady kúska tkaniva alebo vlastných buniek práve pomocou 3D tlačiarne.

 

Zarowki-21
Zarowki-13

 

Kontaktný formulár

apríl 11, 2019
Tím Go3D.sk