Medicína a 3D tlač [vzdelávanie]


Počítačové hry a sci-fi filmy nám často podsúvajú obraz o jednoduchej náhrade ľudského orgánu či časti ľudského tela. Vývoj 3D tlače pomaly premieňa túto myšlienku na vedecký fakt. V súčasnosti sa 3D tlačené anatomické modely vytvorené z pacientovej počítačovej tomografie (CT), zobrazovania magnetickou rezonanciou (MRI) používajú na vzdelávanie, ale aj na plánovanie zložitých postupov pri stanovení diagnózy či nasadzovaní liečby. Tieto modely sa najčastejšie používajú na výučbu problematiky kardiálnych zlyhaní alebo vrodených chýb, ktoré bolo dodnes možné stanoviť len pri pitve. Odborníci na viacerých lekárskych konferenciách hovoria, že tlač funkčných biologických náhradných tkanív je už vo vývoji. Trojdimenzionálna tlač sa stala horúcou témou diskusií na mnohých lekárskych stretnutiach posledných rokov.

 

Skvelý príklad použiteľnosti 3D tlače v medicíne je prípad 3 mesačného pacienta, ktorého dýchacie cesty boli nedostatočne vyvinuté a vyžadovali si dlahu, aby ho udržali otvorené. Pacient podstúpil CT vyšetrenie a 3D rekonštrukcia dýchacích ciest umožnila lekárom vytvoriť virtuálny implantát na dýchacie cesty presne podľa potrieb. Tvar bol navrhnutý tak, aby umožňoval expandovať von, keď pacient rástol. Implantát bol vyvinutý z biologicky vstrebateľného plastu a jeho rozklad odhadujú na 3 až 4 roky.

 

Fínsky výrobca zubných náhrad a vybavenia Planmeca nedávno 3D tlačiareň, ktorá umožňuje dentálnym laboratóriám a veľkým klinikám vytvárať zubné dlahy, modely a chirurgické príručky. Skok na tlač plne funkčných ľudských orgánov je zatiaľ príliš veľké sústo, avšak kladú sa základy. Bioprinting bude pravdepodobne obrovskou oblasťou pre budúcnosť medicíny.

 

Kontaktný formulár

máj 16, 2019
support@som.digital