Podpora digitálnej transformácie vzdelávania [vzdelávanie]


Využite akciovú ponuku pre výhodné zakúpenie 3D tlačiarne a 3D skeneru so zaškolením zdarma, prostredníctvom príspevku Ministerstva školstva, vedy,výskumu a športu pre zriadeľovateľov základných a stredných škôl.

 

bambulab

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje prostredníctvom príspevku na špecifiká v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov finančné prostriedky zriaďovateľom základných a stredných škôl na podporu digitálnej transformácie vzdelávania

 

Finančné prostriedky sú určené na podporu pedagogických aktivít s využitím hardvérových alebo softvérových produktov. Ide najmä o produkty ako sú pomôcky na rozvíjanie 3D tlače, programovania, robotiky, alebo digitálnej gramotnosti; pomôcky na inovatívne pedagogické aktivity v oblasti prírodovednej gramotnosti a STEM predmetov ako sú digitálne laboratóriá, meracie zariadenia a senzory; softvérové licencie na edukačné aplikácie; predplatné online vyučovacích portálov; digitálne pomôcky pre podporu vzdelávania detí s rôznymi znevýhodneniami. Výška príspevku bola pre každú školu stanovená podľa počtu žiakov školy denného štúdia.

 

november 29, 2023
Tím Go3D.sk