Zsuite test


Z-Suite® je jednoduché a intuitívne užívateľské prostredie, ktorého hlavnou výhodou je jeho uzavretosť. Nemusíte tak ovládať relatívne zložité nadstavenia a podmienky 3D tlačiarne, stačí nahrať materiál a pustiť tlač.

 

Pomocou jednoduchých úkonov máte možnost modelom otáčať, zmenšovať či zväčšovať ho, vygenerovať podporné materiály, alebo určiť miesto na plošine, kde má byť model vytlačený.

 

vyhrievana plosina

Sila softvéru Z-Suite pre technológie LPD a LPD Plus

Automatická oprava poškodeného STL súboru. Modely ktoré nie sú plne uzavreté, alebo majú chybu v polygonálnej sieti sú automaticky opravené.
Modifikovateľné podpory. Podporný materiál môžete uberať, prídávať podľa potreby, alebo nechať Z-Suite nech ich pridá automaticky.
Detekcia tenkých stien. Steny a prvky ktoré sú príliš tenké pre tlač sú znázornené červenou farbou v modely.
Optimalizáia rotácie modelu. Softvér vie automaticky detekovať rotáciu modelu podľa zvolených preferencií. Napríklad pre čo najmenej podporného materiálu, alebo maximálny kontakt s tlačovou plochou.
Rozdelovanie modelov. Modely viete rozdeliť v rovinách a tak ich podeliť ak sú príliš veľké.

Ďalšie pokročilé funkcie

Krok späť. Všetky akcie ktoré ste spravili, je možné vrátiť skratkou CTRL + Z.
Kompatibilita. Z-SUITE je kompatibilný so všetkými bežnými polygonálnymi modelmi ako .stl, .obj, .dxf, and .3mf.
Rôzne možnosti vnútornej výplne. Široké spektrum infillu od tlače škrupiny, až po plné modely s rôznymi geometrickými tvarmi vo výplni.
Rozmerové korekcie. Kompenzácia rozmerov môže byť pridaná na diery, alebo vonkajšie steny.
Tlač bez raftu. Modely ale aj podrponé štruktúry možete umiestniť priamo na podložku, bez použitia raftu.

Podpora pre UV LCD zariadenia od všetkých výrobcov

Z-SUITE je optimalizovaný pre atrament Zortrax a je kompatibilný so všetkými LCD tlačiarňami tretích strán. Teraz ponúka všetky dôležité funkcie, ktoré sú ľahko dostupné v jednom výkonnom nástroji.

Softvér vie automaticky detekovať rotáciu modelu podľa zvolených preferencií. Napríklad pre čo najmenej podporného materiálu, alebo maximálny kontakt s tlačovou plochou.
Modely ale aj podrponé štruktúry možete umiestniť priamo na podložku, bez použitia raftu.
Z-Suite vyznačí hrany a steny, ktoré by mali byť podporené materiálom.
Rôzne vlastné nadstavenia môžete ukladať a spätne ich načítať pre špecifické prípady, alebo rôzne tlačové materiály.
Podporný materiál môžete uberať, prídávať podľa potreby, alebo nechať Z-Suite nech ich pridá automaticky.
Modely viete rozdeliť v rovinách a tak ich podeliť ak sú príliš veľké.
Vonkajší plášť modelu alebo diery viete zväčšiť už o 1 pixel čo korešponduje so zväčšením o 0,1mm v osiach X a Y.
Už sprocesovaný model viete vytlačiť znovu so všetkými nadstaveniami a podporným materiálom.
Pre rôzne modely s veľkým objemom z nich viete spraviť škrupinu a tak ušetriť čas aj materiál.
Všetky akcie ktoré ste spravili, je možné vrátiť skratkou CTRL + Z.
Ostré hrany modelov viete dodatočne zjemniť s antialiasingovým vyhladením.
Pre podporné materiály viete nadstaviť dlhší čas expozície pre väčšiu pevnosť.