Z-Suite


Z-Suite® je jednoduché a intuitívne užívateľské prostredie, ktorého hlavnou výhodou je jeho uzavretosť a kompatibilita s obrovským množstvom CAD programov a aplikácií, vďaka schopnosti spracovať univerzálne formáty súborov.

 

Pomocou jednoduchých úkonov máte možnost modelom otáčať, zmenšovať či zväčšovať ho, alebo určiť miesto na plošine, kde má byť model vytlačený.

 

vyhrievana plosina
ui_2

Po nahratí modelu máte k dispozícii všetky základné informácie ako rozmery, objem a názov Vašeho projektu, pričom už len pár kliknutí Vás delí od výstupného kódu z.code, čitateľného 3D tlačiarňou M200. Po navolení materiálového profilu je možné ísť cestou automatických nastavení, alebo definovať každý parameter zvlášť na základe skúseností samotného užívateľa.

Pre prípad sériovej výroby je možné priamo v užívateľskom prostredí nahraný model kopírovať po celej ploche vyhrievanej plošiny, čo umožňuje niekoľkonásobne zvýšiť efektivitu výroby. Model je taktiež možné rozrezať na menšie časti priamo v Z-Suite v prípade, ak model veľkostne presahuje tlačovú plochu.

 

ui_3
ui_2

Z-Suite® generuje štruktúru podporného materiálu s maximálnym ohľadom na stabilitu tlačeného modelu, pričom minimalizuje množstvo použitého materiálu. Po zobrazení kódu z.code máte k dispozícii všetky informácie súvisiace s tlačou ako parametre tlače, čas tlače, či množstvo a hmotnosť potrebného materiálu. V tomto štádiu je možné zadefinovať pauzu v určitej výške za účelom výmeny materiálu alebo manipulácie s modelom.