Z-Suite


Z-Suite je intuitívne užívateľské prostredie, ktorého hlavnou výhodou je jeho jednoduchosť a 100% funkčnosť pre Zortrax zariadenia. Nemusíte tak ovládať relatívne zložité nadstavenia a podmienky 3D tlačiarne, stačí nahrať materiál a pustiť tlač.

 

Pre pokročilých používateľov je Z-Suite schopný otvoriť pracovné prostredie pre akýkoľvek materiál na trhu, sledovať proces tlače z Vášho monitora či manažovať tlačovú farmu na diaľku.

 

vyhrievana plosina

Sila softvéru Z-Suite pre technológie LPD a LPD Plus

 

  • Automatická oprava poškodeného STL súboru. Modely ktoré nie sú plne uzavreté, alebo majú chybu v polygonálnej sieti sú automaticky opravené.
  • Modifikovateľné podpory môžete uberať, pridávať podľa potreby, alebo nechať Z-Suite nech ich pridá automaticky.
  • Detekcia tenkých stien Vás upozorní na príliš tenké steny v modely.
  • Optimalizáia rotácie modelu vie automaticky detektovať rotáciu modelu podľa zvolených preferencií napr. pre čo najmenej podporného materiálu alebo maximálny kontakt s tlačovou plochou.
  • Rozdelovanie umožní modely rozrezať po rovinách ak sú príliš veľké.
  • Krok späť vráti všetky akcie ktoré ste spravili použitím skratky CTRL + Z.
  • Kompatibilný softvér Z-Suite umožňuje pracovať s bežnými polygonálnymi modelmi ako .stl, .obj, .dxf, and .3mf.
  • Rôzne možnosti vnútornej výplne ponúkajú široké spektrum infill-u od tlače škrupiny, až po plné modely s rôznymi geometrickými tvarmi vo vnútri.
  • Tlač bez raftu využijete pri tlači na sklo pri najnovšich zariadeniach od spoločnosti Zortrax.
  • Prerušenie tlače v ľubovolnej výške modelu príde vhod pri zmene farby materiálu či vkladaní vložiek či matíc.

Podpora pre iné DLP/UV LCD zariadenia

Z-SUITE je optimalizovaný pre resiny Z-Resin a je kompatibilný so všetkými DLP/UV LCD tlačiarňami tretích strán. Teraz ponúka všetky dôležité funkcie, ktoré sú ľahko dostupné v jednom výkonnom nástroji.

Softvér vie automaticky detekovať rotáciu modelu podľa zvolených preferencií. Napríklad pre čo najmenej podporného materiálu, alebo maximálny kontakt s tlačovou plochou.
Modely ale aj podrponé štruktúry možete umiestniť priamo na podložku, bez použitia raftu.
Z-Suite vyznačí hrany a steny, ktoré by mali byť podporené materiálom.
Rôzne vlastné nadstavenia môžete ukladať a spätne ich načítať pre špecifické prípady, alebo rôzne tlačové materiály.
Podporný materiál môžete uberať, prídávať podľa potreby, alebo nechať Z-Suite nech ich pridá automaticky.
Modely viete rozdeliť v rovinách a tak ich podeliť ak sú príliš veľké.
Vonkajší plášť modelu alebo diery viete zväčšiť už o 1 pixel čo korešponduje so zväčšením o 0,1mm v osiach X a Y.
Už sprocesovaný model viete vytlačiť znovu so všetkými nadstaveniami a podporným materiálom.
Pre rôzne modely s veľkým objemom z nich viete spraviť škrupinu a tak ušetriť čas aj materiál.
Všetky akcie ktoré ste spravili, je možné vrátiť skratkou CTRL + Z.
Ostré hrany modelov viete dodatočne zjemniť s antialiasingovým vyhladením.
Pre podporné materiály viete nadstaviť dlhší čas expozície pre väčšiu pevnosť.