3D tlač a sériová výroba [prípadová štúdia]


Vo všeobecnosti technológia 3D tlače zapĺňa medzeru medzi finančne náročnou výrobou prototypu trieskovým obrábaním a vysoko-objemovou výrobou vstrekovaním plastov. Aké typy modelov sú výhodné pre sériovú výrobu 3D tlačou? Aká je maximálna séria výrobkov pre 3D tlač a kedy sa už oplatí investovať do formy na vstrekovanie? Na tieto otázky sa pokúsime teraz odpovedať.
 
Na trhu sú dostupné rôzne technológie 3D tlače, avšak len pri niektorých je možné uvažovať o výrobe určitej série identických modelov. Ako najvhodnejšie a cenovo najdostupnejšie sa v tomto prípade ukazujú technológie LPD resp. FDM (struna s materiálom prichádza do tlačovej hlavy) a SLS (polyamidový prach spekaný laserom). Výhodou týchto 3D tlačiarní je veľký tlačový objem a teda možnosť rozmnožiť daný model po celom objeme. Z uvedeného vyplýva, že pre 3D tlač série sú vhodné tvarovo jednoduchšie modely menších rozmerov do 50 až 100 mm.

serie_2

Pred stanovením množstva, ktoré je ešte finančne výhodné pre 3D tlač treba vziať do úvahy niekoľko faktorov.

  • Veľkosť a tvar modelu
  • Požiadavky na povrchovú úpravu modelov
  • Výroba na vlastných 3D tlačiarňach alebo externá zákazková 3D tlač
  • Požadovaná dodacia doba série resp. množstvo 3D tlačiarní vyhradených pre projekt

Na základe týchto faktorov a našich skúseností môžeme usúdiť, že séria 20 až 1500 ks identickej súčiastky je vhodná pre výrobu 3D tlačou z hľadiska ceny a rýchlosti dodania v porovnaní s inými metódami výroby plastových dielov. Menšie množstvá platia pri externej zákazkovej výrobe a väčšie množstvá ak subjekt disponuje väčším množstvom 3D tlačiarní.
My v Go3D.sk sme pripravení.
 

júl 28, 2016
Tím Go3D.sk