3D technológie na SPŠ Jozefa Murgaša [prípadová štúdia]


Inovatívna SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici ukazuje, ako má vyzerať podpora vzdelávania formou moderných 3D technológii.

 

skolenie 3D technologii na SPS Murgasova

Otázka odborného vzdelávania a zručností sa stáva kľúčovou v európskom aj svetovom meradle. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša je v súčasnosti zapojená do projektov zameraných na modernizáciu priestorov a technického vybavenia, za pomoci prostriedkov z fondov Európskej únie.

 

“Zámerom týchto iniciatív je vybudovať v prostredí školy Vzdelávacie inovačné Technologické centrum pre moderné vzdelávanie a podporu digitálneho priemyslu a vytvorí podmienky pre vznik koncentrovanej zóny odborných učební pre inovatívne vzdelávanie s dôrazom Industry 4.0, autonómne a robotické technológie, umelú inteligenciu, softvérové inžinierstvo, mechanickú a inžiniersku stránku výroby a rapid prototyping a 3D technológie.” hovorí Ing. Jana Lubyová, zástupkyňa riaditeľa školy pre ekonomicko-technickú oblasť.

 

október 17, 2023
Tím Go3D.sk